Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
200 Koleksi Karangan Dwibahasa Tahap 1 & 2

by Chong Foo & Norhayati Malek

Publisher - Prestasi Publication Enterprise

Category - General Academics

Buku ini diterbitkan khusus untuk membantu para murid menulis karangan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Buku ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu Tahap 1 dan Tahap 2, terdapat 200 buah karangan contoh yang boleh dijadikan panduan kepada para murid. Koleksi 200 Karangan Dwibahasa untuk Tahap 1 & 2 Sekolah Rendah ini menghimpunkan karangan contoh merangkumi pelbagai jenis karangan. Gaya bahasa yang digunakan sesuai untuk murid-murid tahap 1 dan tahap 2. Setiap karangan disertakan glosari bagi mempertingkatkan penguasaan perbendaharaan kata.

Please login to borrow the book.