Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Aspirasi A++: Latihan Penulisan Tahun 6

by Junaidi Yusof & Sulaiman Zakaria

Publisher - Prestasi Publication Enterprise

Category - School Exercise

Buku latihan ini dapat digunakan oleh pelajar untuk meningkatkan penguasaan bahasa mereka dalam bentuk penulisan karangan. Sesuai dengan tahap pelajar sekolah rendah Tahun 6, latihan dan contoh soalan dalam buku ini boleh membantu pelajar menjana idea dan membentuk ayat Bahasa Melayu yang lebih mantap. Jawapan disediakan.

Please login to borrow the book.